Skip to main content

IFS spesialister og IFS prosjektledere

Vil du være med å styrke vårt IFS miljø?

Akselera ble startet i 2006 av konsulenter med lang og variert erfaring innen forretningsrådgivning, prosjektledelse, prosessforbedring, og IFS/ERP-implementering. I dag teller vi rundt 40 ansatte og har kontorer i Oslo, Bergen og Helsinki. Våre kunder er store og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi eier selv selskapet vårt, som har solid økonomi.

Vår bedriftskultur er preget av samarbeid, respekt, deling og åpenhet. Vi jobber tett sammen med våre kunder og følger ofte prosjektene hele veien, fra tidlig konseptfase til gjennomføring, for å sikre reell og varig verdi for kunden. Mange av våre kunder er i gang med store digitaliserings- og endringsprosjekter der IFS løsninger er sentrale for å oppnå ønsket forretningsmessig effekt. Mange står også overfor valget om en oppgraderings eller re-implementerings prosess til nyere versjoner av IFS Applications. Akselera har vært involvert i flere IFS prosjekter de siste årene, ser økende etterspørsel etter våre tjenester og trenger nå flere rådgivere med IFS erfaring.

Er du klar for å ta neste steg i karrieren sammen med oss?
Send din søknad til rekrutteringsansvarlig:

Kay Evensen
Mail: kay.evensen@akselera.com
Telefon: 406 15 239

Ikke klar for å søke enda, men ønsker en uformell prat om muligheten?
Ta gjerne kontakt med serviceansvarlig:

Cathrine Ycke
Telefon: 415 42 404

Jan C. Brunæs
Telefon: 413 33 524

Geir C. Walaas
Telefon: 907 34 392

Vil du arbeide med spennende forbedringsprosjekter hos virksomheter som har IFS som sin sentrale ERP-løsning? Vi ser etter personer som har følgende egenskaper:

Hvem er du?

Du kjenner minst ett funksjonelt område innenfor IFS svært godt
Du har gjerne også inngående kjennskap til andre funksjonelle områder og samspillet mellom disse i ERP løsningen
Du har hatt rolle som funksjonsansvarlig i implementerings- eller oppgraderings-prosjekter, enten på leveransesiden eller kundesiden
Brukeropplevelse (UX) blir stadig viktigere i digitale løsninger og det er en fordel om du har jobbet med dette perspektivet også
Det er en fordel om du kjenner noe til Agile metodikk og kan bidra til å benytte gode elementer av Agile inn i våre prosjekter
Du har erfaring med å oversette forretningsbehov til realiserbare prosesser i IFS og gjerne kjent med prosessdesign og løsningskonfigurasjon
Du kjenner helst til de nyere versjonene av IFS (IFS10 og eventuelt IFS Cloud)
Du har god forretningsforståelse, spesielt innenfor ditt kjerneområde og gjerne også hatt operative roller
Det er positivt om du har hatt roller som IFS Løsningsarkitekt, eller ledet større funksjonelle løsningsteam i prosjekter
Du har god forståelse for digitale trender og IFSs tjeneste/produkt portefølje, og hvordan disse kan benyttes til å effektivisere virksomhetens prosesser og styringsinformasjon
Du har lyst til å utvikle deg videre innen IFS/ERP rådgivning og bidra til å foredle metoder og prinsipper for hvordan vi kan jobbe bedre
Du liker å jobbe i team, er proaktiv, endringsvillig og tar utfordringer med godt humør

Som ansatt hos oss vil du få oppgaver som lar deg vokse i et trivelig miljø. I tillegg til det vil du få:

Mulighet for å kjøpe seg inn i selskapet.
En rolle i et selskap med solid økonomi.
Mulighet for å jobbe tett med kunder i integrerte team.
Gode lønns- og arbeidsvilkår.
Mulighet til å påvirke og bidra til videreutvikling av selskapet.

Du vil tilknyttes vårt kontor enten på Lysaker i Oslo eller på Kokstad i Bergen.