Skip to main content

Endringsledelse

Vi bistår kunden med å gjennomføre prosjekter med fokus på å nå virksomheten og prosjektets mål og samtidig få med organisasjonen på endringen.

Et prosjekts suksess er avhengig av tydelig retning, profesjonell prosjektledelse og evnen til å lede menneskene gjennom endringen. Akselera har omfattende erfaring fra IT- og forretningsprosjekter, og flere av våre konsulenter har sertifisering fra Prosci innen endringsledelse.

Akselera har ledet og gjennomført mange suksessfulle omstillingsprosjekter, både i privat og offentlig sektor. Vi har erfaring med å bygge prosjektorganisasjon som er rigget for omstillingsprosesser, basert på deres modenhet og behov. Våre konsulenter stiller med metodeverk samt en forståelse av hva virksomheten bør fokusere på for å lykkes.

Både i små og store komplekse prosjekter bistår vi våre kunder med å:

Utføre endringsprosessen på en strukturert og fokusert måte
Gjør kunden i stand til lykkes med prosjektet og realisere gevinstene som er identifisert
Gjennomføre prosjektet med forankring, involvering, og dialog med ledere og medarbeidere

Akselera’s tilnærming til forbedringsprosesser

Sikre aksept og forståelse for prosjektets forretningsmål

Involvere og engasjere interessenter og sponsorer

Kartlegge endringer og utvikle en endringsplan som er skreddersydd til forskjellige deler av organisasjonen

Sette linjeledelsen i stand til å gjennomføre endringsplanen

Sikre opplæring- og utviklingsplan til forskjellige deler av organisasjonen

Etablere enhet for kontinuerlig forbedring og realisere gevinster

Vil du vite mer om endringsledelse, ta gjerne kontakt med oss.