Skip to main content

Valg av forretningssystemer

Vi hjelper deg med å velge IT-løsningen og tjenesteleverandøren som passer dere best.

Når IT-løsningene er utdatert og må oppgraderes eller byttes ut, kan det være vanskelig å finne det beste alternativet – og feil kan fort bli kostbare. Du trenger derfor en erfaren og pålitelig rådgiver til å bistå deg med valgprosessen.

Med vår brede erfaring med systemvalg fra ulike bransjer, og vår dybdekjennskap til mulige leverandører og alternative løsninger/tjenester, kan vi bistå med å identifisere krav, evaluere tilbud, velge det beste alternativet og fremforhandle kontrakt.

Vi har en velutprøvd metode for valgprosessen som gir forståelse for hvordan den fremtidige løsningen vil støtte forretningsprosesser og kritiske krav. Vi har maler for anskaffelsesdokumenter som forespørsel om informasjon (RFI) og invitasjon til kontrakt/tilbudsforespørsel (ITK/RFP). Vi strukturer evalueringsprosessen for å sikre et faktabasert valg.

Avslutningsvis, bistår vi gjennom kontraktsforhandlingene for å sikre at kontrakten blir presist formulert og balansert. Ofte ser vi det som formålstjenlig å kjøre en «proof-of-concept» før endelig kontrakt signeres. Vi ser også til at kontrakten inneholder en implementeringsplan for å samkjøre forventningene til metode, leveranser og kvalifiserte leverandørressurser.

Vil du vite mer om valg av forretningssystemer, ta gjerne kontakt med oss.