Skip to main content

Digitaliseringsstrategi

Vi bistår våre kunder gjennom hele prosessen med utarbeidelse av en digitaliseringsstrategi. Vårt team av forretnings- og teknologieksperter jobber tett med kundene for først å identifisere «digitaliseringsmuligheter», deretter definere vi forskjellige digitaliseringsscenarioer og avslutningsvis utarbeider vi en plan/«roadmap» for hvordan en digital transformasjon kan gjennomføres.

Digitaliseringstrender åpner for nye måter å videreutvikle og fornye virksomheten på. Manglende utnyttelse av teknologitrender kan imidlertid også være en trussel dersom konkurrenter tilpasser seg ny teknologi raskere enn egen virksomhet. Den «gamle» IT-strategien bør raskest mulig erstattes av en handlingsorientert digitaliseringsstrategi, som både er i overensstemmelse med og støtter virksomhetens forretningsstrategi.

Gjennom intervjuer med toppledelse og utvalgte nøkkelressurser kartlegger vi kundens forretningsstrategi og mål. Digitaliserings- og teknologitrender er også et viktig aspekt i analysen. Vi foretar deretter en gap-analyse, evaluerer effektiviteten i dagens drift og utfører en vurdering av IT-utnyttelsen i virksomheten. Vi involverer prosjektmedlemmer fra kundens organisasjon i å definere og analysere alternative scenarioer før vi gir en anbefaling om veien videre. Sluttproduktet er en «roadmap» for digital transformasjon», inneholdende en rekke tiltak. Realisering av tiltakene organiseres gjerne som et program.

Vil du vite mer om digitaliseringsstrategi, ta gjerne kontakt med oss.