Skip to main content

Valg og Implementering av SaaS tjenester – ERP løsninger

Vil du være med på å bistå våre kunder i valg og implementering av SaaS tjenester/ERP-løsninger?

Akselera ble startet i 2006 av konsulenter med lang og variert erfaring innen forretningsrådgivning, prosjektledelse, prosessforbedring, og ERP-implementering. I dag teller vi 40 ansatte og har kontorer i Oslo, Bergen og Helsinki. Våre kunder er store og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi eier selv selskapet vårt, som har solid økonomi.

Vår bedriftskultur er preget av samarbeid, respekt, deling og åpenhet. Vi jobber tett sammen med våre kunder og følger ofte prosjektene hele veien, fra tidlig konseptfase til gjennomføring, for å sikre reell og varig verdi for kunden. Mange av våre kunder er i gang med store digitaliserings- og endringsprosjekter der de har behov for å velge og implementere nye SaaS tjenester/ERP løsninger, kombinert med effektivisering av virksomhetens prosesser og styringsinformasjon. Akselera har spisskompetanse innen gjennomføring av slike prosjekter, og vi trenger nå flere rådgivere.

Er du klar for å ta neste steg i karrieren sammen med oss?
Send din søknad til rekrutteringsansvarlig:

Kay Evensen
Mail: kay.evensen@akselera.com
Telefon: 406 15 239

Ikke klar for å søke enda, men ønsker en uformell prat om muligheten?
Ta gjerne kontakt med serviceansvarlig:

Jan Branæs
Telefon: 952 68 706

Vil du arbeide med spennende forbedringsprosjekter hos norske virksomheter?

Du har erfaring fra gjennomføring av valg- og/eller implementeringsprosjekter fra mellomstore og store virksomheter innen privat eller offentlig sektor
Du har god forståelse av hvordan virksomheter opererer, samt hvordan de kan utnytte teknologi for å forbedre sin virksomhet
Du har erfaring med å diskutere forretningsmessige og teknologirelaterte problemstillinger med fag-/prosess ansvarlige i virksomheten
Du har god forståelse for prosess tankegang, i tillegg til god funksjonell forståelse
Det er en fordel om du også har noe erfaring fra kontraktsforhandlinger – f.eks. relatert til utarbeidelse av implementeringsplan, krav til tesing, e.l.
Relatert til implementeringsprosjekter bør har du erfaring fra en eller flere av følgende roller:
Prosjektleder
Løsningsarkitekt – teknisk og/eller funksjonell
Prosess/funksjons/løsnings spesialist
Utrullingsansvarlig/endringsledelse
Test leder
Opplæringsansvarlig
Du har kjennskap til både smidig- og fossefalls metodikk
Det er positivt om du også har kjennskap til de mest brukte ERP- og SaaS løsningene for mellomstore og store virksomheter
Du forstår samspillet mellom arbeidsprosesser, teknologiske løsninger og organisasjon, og trives med å løse komplekse problemer
Du har lyst til å utvikle deg videre innen rådgivning
Du er proaktiv, endringsvillig og tar utfordringer med godt humør

Som ansatt hos oss vil du få oppgaver som lar deg vokse i et trivelig miljø. I tillegg til det vil du få:

Mulighet for å kjøpe seg inn i selskapet.
En rolle i et selskap med solid økonomi.
Mulighet for å jobbe tett med kunder i integrerte team.
Gode lønns- og arbeidsvilkår.
Mulighet til å påvirke og bidra til videreutvikling av selskapet.

Du vil tilknyttes vårt kontor enten på Lysaker i Oslo eller på Kokstad i Bergen.