Skip to main content
IFS LøsningstjenesterImplementeringstjenester

Oppgradering til IFS Applications App 10 i Odfjell Drilling

Oppgradering til IFS Applications App 10 i Odfjell Drilling

Odfjell Drilling er et internasjonalt bore-, enginering- og oljeservicekonsern med 2500 ansatte og notert på Oslo Børs. Dagens selskap ble stiftet i 1973, men har røtter i maritim industri fra 1914, og har operert i petroleumsindustrien siden 60-tallet.

Prosjektbakgrunn og målsettinger

Som en del av IT-strategien ønsket Odfjell en standardisert løsning. Målsetningen var å erstatte et betydelig antall modifikasjoner med standard løsning, som ville gi økt fleksibilitet med tanke på forbedringsinitiativer. Dette ville også redusere kostnadene ved å holde spesialtilpasset kode vedlike, og gi mulighet for for hurtigere og mer frekvente oppdateringer av systemet. Basert på en forstudie av eksisterende løsning besluttet selskapet å oppgradere IFS Applications fra versjon 8 til versjon 10, med målsetning om en plattform som var forberedt for framtiden.

Tilnærming, leveranser og verdi gor kunden

Akselera ble spurt om å bistå kunden med kontraktsforhandlinger, planlegging av prosjektet, og den daglige ledelsen av prosjektet. Prosjektteamet bestod av ressurser fra forretningen og fra leverandørene IFS og Addovation. Akselera bidro med erfarne ERP-konsulenterer og fageksperter innenfor cut-overplanlegging og datamigrering. Prosjektet ble ledet i tett samarbeid med Odfjell Technology, IFS, og Addovation. Prosjektet benyttet IFS implementeringsmetodikk.

Akselera bidro til en vellykket implementering for prosjektet, selv om prosjektet hadde begrensniger rundt reiser og arbeidsmetoder gjennom koronapandemien. Akseleras erfaring med komplekse prosjekter var en nøkkel for å oppnå dette resultatet.

«Akselera var en nøkkelspiller i arbeidet med å klargjøre den nye ERP-plattformen for Odfjell Technology. Vi er nå klare for videre utrulling til flere selskaper, og for fremtidige initiativer» – Jone Torstensen, CFO

Leave a Reply