Skip to main content

Ledelsesrådgiver – operasjonelle forbedringer – fra identifisering til realisering

Vil du være med på å forbedre driften til virksomheter i privat og offentlig sektor?

Akselera ble startet i 2006 av konsulenter med lang og variert erfaring innen forretningsrådgivning, prosjektledelse, prosessforbedring, og ERP-implementering. I dag teller vi 40 ansatte og har kontorer i Oslo, Bergen og Helsinki. Våre kunder er store og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi eier selv selskapet vårt, som har solid økonomi.

Vår bedriftskultur er preget av samarbeid, respekt, deling og åpenhet. Vi jobber tett sammen med våre kunder og følger ofte prosjektene hele veien, fra tidlig konseptfase til gjennomføring, for å sikre reell og varig verdi for kunden. Mange av våre kunder er i gang med store digitaliserings- og forbedringsprosjekter. Akselera blir bedt om å bidra i disse prosjektene, blant annet for å identifisere mulige gevinster, designe forbedrede virksomhetsprosesser – gjerne støttet av smartere utnyttelse av teknologi, samt bistå med implementering og realisering av gevinster. Vi søker nå etter rådgivere som har erfaring fra slike forbedringsprosjekter.

Er du klar for å ta neste steg i karrieren sammen med oss?
Send din søknad til rekrutteringsansvarlig:

Kay Evensen
Mail: kay.evensen@akselera.com
Telefon: 406 15 239

Ikke klar for å søke enda, men ønsker en uformell prat om muligheten?
Ta gjerne kontakt med serviceansvarlig:

André Marhaug
Telefon: 414 28 891

Vil du arbeide med spennende forbedringsprosjekter hos norske virksomheter?

Du har flere års erfaring fra konsulentbransjen eller fra ledelse innen privat eller offentlig sektor, gjerne med erfaring fra gjennomføring av prosjekter for forbedring av virksomhetens prosesser og drift
Du har god forståelse av hvordan virksomheter opererer, samt hvordan de kan utnytte «beste praksis» og digitalisering for å oppnå forbedringer
Du har erfaring med å diskutere forretningsmessige problemstillinger med toppledelsen
Du har erfaring med å forbedre prosesser – fra design til realisering – innen ett eller flere av følgende prosessområder:
Supply Chain Management
Sourcing og innkjøp
Produksjon- og produksjonsplanlegging
Vedlikehold
Prosjektgjennomføring- og styring
Service management
Økonomi- og finans
IT tjenester
Du har erfaring fra forbedringsprosjekter innen en eller flere av følgende bransjer som kan kjennetegnes ved å ha:
Komplekse SCM prosesser (varehandel, industri)
Kritiske anleggs-/driftsmidler (energi, transport, oljeservice)
Komplekse prosjekter, inkl. forsyning av materiell (bygg og anlegg)
Kritiske servicetjenester (kommunal sektor – pleie og omsorg)
Du har erfaring fra gevinstidentifisering, scenario analyse, o.l. som del av prosessen for anbefaling av «riktig» vei fremover
Du har kjennskap til teknikker og verktøy som Lean og Six Sigma
Du forstår samspillet mellom arbeidsprosesser, teknologiske løsninger og organisasjon, og trives med å løse komplekse problemer
Du har erfaring med å benytte endringsledelse for å oppnå varige forbedringer
Du har lyst til å utvikle deg videre innen rådgivning
Du er proaktiv, endringsvillig og tar utfordringer med godt humør

Som ansatt hos oss vil du få oppgaver som lar deg vokse i et trivelig miljø. I tillegg til det vil du få:

Mulighet for å kjøpe seg inn i selskapet.
En rolle i et selskap med solid økonomi.
Mulighet for å jobbe tett med kunder i integrerte team.
Gode lønns- og arbeidsvilkår.
Mulighet til å påvirke og bidra til videreutvikling av selskapet.

Du vil tilknyttes vårt kontor enten på Lysaker i Oslo eller på Kokstad i Bergen.