Skip to main content

Implementeringstjenester

Vi hjelper deg med å fornye dine forretningsapplikasjoner når du trenger ressurser med riktig kompetanse og erfaring om dette.

Implementering av forretningsapplikasjoner handler aldri bare om å installere et nytt IT-system. Det innebærer alltid endring. Som en konsekvens av at applikasjoner flyttes over til sky-plattformer, har det blitt viktigere enn noen gang med standardisering av løsning og prosesser I hele virksomheten. I et raskt skiftende IT-landskap må implementeringen gå raskt, og det stilles krav til koordinering mellom alle parter som jobber sammen for å finne gode løsninger. God kommunikasjon, avstemt beslutnigsprosess og et omforent målbilde er avgjørende. Hvis du vil forhindre at ressurser i organisasjonen din blir overbelastet med både prosjektarbeid og linjeoppgaver, er det smart å hente inn ekstern hjelp som tilfører økt verdi.

Vi forsterker kundenes team og bistår der prosjektet mangler kapasitet eller kompetanse. Våre konsulenter kan ta ledelse av prosjektet og prosjekt-team, lede arbeidet med forretningsprosesser, testledelse, endringsledelse, lede opplæring og datamigrering. Vi bidrar til effektiv prosjektgjennomføring og samarbeid, både i din organisasjon og med leverandørene.

Vi har inngående kunnskap om de fleste ERP-løsninger, som SAP, IFS, Microsoft, Oracle, Unit4 ERP og Infor, enten gjennom interne ressurser eller gjennom vårt nettverk av partnere. Som en del av våre implementeringstjenester, tilbyr vi:

Bistand til å fullføre kontrakten samt sørge for at den inkluderer en klar spesifikasjon av leverandør- og kundeleveranser.
Anbefaling av en prosjektmodell for gjennomføring avhengig av omfang, kompleksitet, organisering, kompetanse og lokalisering.
En tilnærming som inkluderer tidlig utvikling og prototyping for å kvalitetssikre løsninger og prosesser, i motsetning til omfattende dokumentasjon av krav, behov og løsning.
Fasilitere teamarbeid for å sikre effektivt samarbeid mellom kunde og leverandør og at det er en følelse av ett prosjekt med felles mål.
Sikre organisasjonens evne til å utnytte nye løsninger og arbeidsprosesser gjennom etablering av styrings- og forvaltningsmodeller, i tillegg til å gi målrettet opplæring til sluttbrukere.

Vil du vite mer om implementeringstjenester, ta gjerne kontakt med oss.