Skip to main content
EndringsledelseImplementeringstjenester

Implementering av ny pasientjournal løsning

Implementering av ny pasientjournal løsning

Kunden er en av de største kommunene i Norge.

Kundebehov

Kommunen var i en prosess med å implementere en ny pasientjournalløsning, og opplevde flere utfordringer. Nye prosesser og løsning skulle rulles ut til en organisasjon med ca 5 000 brukere.

Kort beskrivelse av Akseleras rolle, leveranser og resultater

Akselera bistod med å gjennomføre en «prosjekthelsesjekk» av prosjektstatus, og på bakgrunn av funnene foreslo Akselera justeringer og en oppdatert prosjektplan for implementering av pasientjournalløsningen.
I prosjektet leverte Akselera følgende roller: prosjektledelse, løsningsarkitekt, opplæring og utrulling av nye prosesser og løsning. En av hovedleveransene var prosesstandardisering og forbedringer, noe som gir kommunen mulighet til å levere standardiserte tjenester og helsetjenester. For å lykkes med utrulling av ny løsning og implementering av nye prosesser til cirka 5000 brukere, hadde Akselera fokus på endringsledelse gjennom hele prosjektet. Det ble etablert et mottaksprosjekt bestående av 40 ekspertsuperbrukere og 400 superbrukere, ved bruk av train-the-trainer-metoden. Superbrukerne var sterkt involvert gjennom hele prosjektet hvor de var ansvarlige for aksepttesting av løsningen og for utrulling og opplæring til alle brukere innenfor deres organisasjon/avdeling. Etter utrullingen leverte alle brukere i henhold til oppdaterte prosesser og pasientdokumentasjon.
I løpet av prosjektet var det behov for å utvikle en kvalifisert medisinsk funksjonalitet for tilberedning og administrasjon av legemidler. Dette var et eget prosjekt og ble levert som en egen modul til løsningen.
Etter prosjektet bistod Akselera med å etablere et kompetansesenter for helse- og omsorgssektoren.

Leave a Reply