Skip to main content

IFS tjenester

Med over 20 års erfaring med IFS bruker vi vår omfattende ekspertise til å bistå kunder å implementere mer effektive løsninger og prosesser.

Vi lever etter mottoet «levere-som-en» og etablerer et integrert team med vår kunder og arbeider sammen for å finne gode løsninger samt utvikle kundens interne ressurser. Vi blir ofte spurt om å lede prosjekter der våre kunder mangler nødvendig erfaring, ekspertise eller kapasitet til å oppnå suksess alene. Vi innehar IFS ferdigheter i Vedlikehold, Logistikk, Prosjekt og Finans. Vi har også et stort nettverk av dyktige partnere vi kan lene oss på for å sørge for at våre kunder får mest mulig ut av sin løsning.

Prosjektene er ofte initiert med et ønske om å øke nytten gjennom optimalisert systembruk og et behov for en mer standardisert bruk av løsningen innenfor porteføljen. I tillegg til ferdigheter i IFS har våre rådgivere solid forretningsforståelse og lang erfaring med gevinstrealisering. Disse ferdighetene og kompetansene sikrer design av gode forretningsløsninger som møter våre kunders behov. Resultatet er ofte en mer optimal bruk, økt automatisering og produktivitet og en mer prosessorientert løsning som er bedre egnet til fremtidige behov og letter oppgraderinger.

Vil du vite mer om IFS løsningstjenester, ta gjerne kontakt med oss.