Skip to main content

Gevinstrealisering

Gjennom et gevinstrealiseringsprosjekt arbeider vi tett sammen med kundene våre for å gjøre de selvforsynt. Åpen kommunikasjon er en av våre kjerneverdier og vi legger stor vekt på å overføre vår endrings- og implementeringsekspertise, erfaring og metodeverk i alle faser av prosjektet.

Sammen med kundene våre lager vi en detaljert og realistisk realiseringsplan basert på et robust “business case”.

I et gevinstrealiseringsprosjekt har våre erfarne rådgivere gjerne følgende roller:

Bistår i utviklingen og implementeringen av nye prosesser, nye rutiner, nye ansvarsbeskrivelser, ny organisasjon, mm.
Støtter organisasjonens evne til å ta ut gevinstene fra prosjektet.
Program- eller prosjektleder ansvar og oppgaver.

Vil du vite mer om gevinstrealisering, ta gjerne kontakt med oss.