Skip to main content

Gevinstidentifisering

Vi identifiserer og analyserer kundens forbedringspotensial gjennom en definert og strukturert prosess. Målsetningen er å oppnå konkrete forbedringer gjennom en realistisk plan med klart eierskap.

Vi kombinerer industrikunnskap med et velprøvd metodeverk tilpasset kundens problemstilling og foreslår forbedringer og forbedringsprosjekt basert på et robust “business case”, som viser hvor potensialet for forbedringer er størst.

Vi gjennomfører en første analyse basert på samtaler og arbeidsmøter med ledelsen slik at vi forstår kundens utfordringer. Dette former grunnlaget for mer inngåendeanalyse, som kan omfatte:

Modenhetsanalyse
Analyse av verdidrivere
Fremtidig prosesslandskap
«Process mining»

Funnene blir diskutert med ledelsen for å sikre felles forståelse. Analysene konkluderer med en presentasjon hvor kunden blir presentert mulige “quick wins” og et “roadmap” for forbedringer på litt lengre sikt. Realiseringen av “roadmap” blir gjerne organisert i et forbedrings-program.

Vil du vite mer om gevinstidentifisering, ta gjerne kontakt med oss.