Skip to main content

Erfarne konsulenter – SAP SCM, SAP Finans, samt SAP prosjektledelse

Vil du være med på å forbedre SAP-brukeres prosesser, sikre riktig styringsinformasjon, samt bistå ved overgang til SAP S/4HANA?

Akselera ble startet i 2006 av konsulenter med lang og variert erfaring innen forretningsrådgivning, prosjektledelse, prosessforbedring, og SAP/ERP-implementering. I dag teller vi 40 ansatte og har kontorer i Oslo, Bergen og Helsinki. Våre kunder er store og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi eier selv selskapet vårt, som har solid økonomi.

Vår bedriftskultur er preget av samarbeid, respekt, deling og åpenhet. Vi jobber tett sammen med våre kunder og følger ofte prosjektene hele veien, fra tidlig konseptfase til gjennomføring, for å sikre reell og varig verdi for kunden. Mange av våre kunder er i gang med store digitaliserings- og endringsprosjekter der SAP løsninger er sentrale for å oppnå ønsket forretningsmessig effekt. Mange står også overfor valget om en oppgraderings eller re-implementerings prosess til SAP S/4HANA. Akselera har spisskompetanse innen SAP og vi har vært involvert i flere SAP S/4HANA prosjekter de siste 2-3 årene. Vi har økende etterspørsel etter våre tjenester og trenger nå flere rådgivere med SAP S/4HANA erfaring eller dyp ekspertise innen SAP ECC / SAP SCM APO / SAP IBP innen SCM- eller Finance området.

Er du klar for å ta neste steg i karrieren sammen med oss?
Send din søknad til rekrutteringsansvarlig:

Kay Evensen
Mail: kay.evensen@akselera.com
Telefon: 406 15 239

Ikke klar for å søke enda, men ønsker en uformell prat om muligheten?
Ta gjerne kontakt med serviceansvarlig:

Eivind Kolderup
Telefon: 473 72 339

Magnus Sønsteby
Telefon: 957 84 099

Vil du arbeide med spennende forbedringsprosjekter hos virksomheter som har SAP som sin sentrale ERP-løsning? Vi ser primært etter personer som kan fylle minst en av følgende roller:

SAP supply chain management consultants

Du har solid erfaring med logistikk – og/eller produksjonsprosesser i S/4HANA, SAP ECC og/eller SAP SCM APO og SAP IBP: Prosessdesign og konfigurasjon
Lang erfaring fra implementerings – eller forbedrings prosjekter
Du har meget god forretningsforståelse – fortrinnsvis fra industri eller annen logistikktung virksomhet
Du har erfaring med å oversette forretningsbehov til realiserbare prosesser i SAP
Du er interessert i å lære deg nye SaaS tjenester og produkter som SAP IBP, SAP Leonardo, AI, Machine Learning og SAP’s integrasjonsplattform
Det er positivt om du har hatt rolle som SAP løsningsarkitekt
Du har god forståelse for digitale trender og SAPs tjeneste/produkt portefølje, og hvordan disse kan benyttes til å effektivisere virksomhetens prosesser og styringsinformasjon

SAP finance consultants

Du har solid erfaring med finans- og økonomistyringsprosesser i S/4HANA og/eller SAP ECC
Du har solid erfaring i konfigurering av S/4HANA, SAP ECC fra implementerings eller forbedrings prosjekter
Du har god forretningsforståelse, i tillegg til at du har god forståelse av virksomhetens styrings- og rapporteringsbehov
Du har erfaring med å omforme CFO/økonomiansvarliges behov til en SAP løsning som støtter virksomhetens styringsmodell
Fordel med kjennskap til S/4HANA rapporteringsverktøy for finans- og økonomistyringsprosesser slik som SAP Analytics Cloud
Du er interessert i å lære deg nye SaaS tjenester og produkter knyttet til SAP S/4HANA som kan støtte oppunder en virksomhets finansfunksjon
Du har god forståelse for digitale trender og SAPs tjeneste/produkt portefølje, og hvordan disse kan benyttes til å effektivisere virksomhetens prosesser og styringsinformasjon

SAP prosjektleder

Du har ledet flere SAP implementeringsprosjekter for mellomstore og store virksomheter innen privat eller offentlig sektor
De siste årene har du bygget opp erfaring fra ledelse av SAP S/4HANA prosjekter
Du har erfaring med å diskutere forretningsmessige og teknologirelaterte problemstillinger både med toppledelsen og med fag-/prosess ansvarlige i virksomheten
Du har god forståelse for prosess tankegang, i tillegg til god funksjonell forståelse
Du har kjennskap til både smidig- og fossefalls metodikk
Du forstår samspillet mellom arbeidsprosesser, teknologiske løsninger og organisasjon, og trives med å løse komplekse problemer
Du har lyst til å utvikle deg videre innen SAP/ERP prosjektledelse og rådgivning
Du er proaktiv, endringsvillig og tar utfordringer med godt humør

Som ansatt hos oss vil du få oppgaver som lar deg vokse i et trivelig miljø. I tillegg til det vil du få:

Mulighet for å kjøpe seg inn i selskapet.
En rolle i et selskap med solid økonomi.
Mulighet for å jobbe tett med kunder i integrerte team.
Gode lønns- og arbeidsvilkår.
Mulighet til å påvirke og bidra til videreutvikling av selskapet.

Du vil tilknyttes vårt kontor enten på Lysaker i Oslo eller på Kokstad i Bergen.