Skip to main content
Endringsledelse

Endringsledelse i et komplekst implementeringsprosjekt

Endringsledelse i et komplekst implementeringsprosjekt

Kunden er i bygg og anleggsbransjen og er lokalisert i flere land.

Prosjektbakgrunn og målsettinger

Prosjektet hadde høy kompleksitet med hensyn på omfang, teknologi, innfusjoneringer og omorganisering. Flere ERP-/forretningssystemer skulle fases ut og erstattes av nye løsninger. Selskapet skulle samles om felles prosesser, støttet av felles løsninger.

Tilnærming, leveranser og verdi for kunden

Akselera bistod kunden med å operativt lede gjennomføringen av prosjektet og anvendte ADKAR modellen til PROSCI som endringsmetodikk. Brukeradopsjonen hadde en sentral betydning for hvor godt man lykkes med implementeringen. Det ble utviklet en endringsstrategi basert på målgrupper, interesse- og sponsoranalyser, prosess-gap analyser, og kompetanseanalyser. Basert på endringsstrategien, ble det utarbeidet planer for kommunikasjon, opplæring og håndtering av motstand i samsvar med prosjektplanen. For å sikre en smidig implementering av nye arbeidsprosesser, ble det ble etablert et mottaksapparat som var ansvarlig for innføringen av prosessene i de ulike organisasjonene. Mottaksapparatet bestod av ekspert superbrukere, superbrukere og mottaksledere som var ansvarlig for opplæring og de lokale innføringsplanene i de ulike lokasjonene. Dette resulterte i at kunden hadde opparbeidet seg god kompetanse og erfaring med arbeidsprosessene gjennom implementeringen, og fikk en smidig overgang fra prosjektgjennomføring til drift og forvaltning.

Tjenesteområde

Leave a Reply