Skip to main content

Digitaliseriseringsstrategi og IT arkitektur

Vil du være med på å utarbeide digitaliserings strategi og løsningsarkitektur for norske virksomheter?

Akselera ble startet i 2006 av konsulenter med lang og variert erfaring innen forretningsrådgivning, prosjektledelse, prosessforbedring, og ERP-implementering. I dag teller vi 40 ansatte og har kontorer i Oslo, Bergen og Helsinki. Våre kunder er store og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi eier selv selskapet vårt, som har solid økonomi.

Vår bedriftskultur er preget av samarbeid, respekt, deling og åpenhet. Vi jobber tett sammen med våre kunder og følger ofte prosjektene hele veien, fra tidlig konseptfase til gjennomføring, for å sikre reell og varig verdi for kunden. Mange av våre kunder er i gang med store digitaliserings- og endringsprosjekter. Akselera blir bedt om å bidra i disse prosjektene, og vi trenger nå flere rådgivere.

Er du klar for å ta neste steg i karrieren sammen med oss?
Send din søknad til rekrutteringsansvarlig:

Kay Evensen
Mail: kay.evensen@akselera.com
Telefon: 406 15 239

Ikke klar for å søke enda, men ønsker en uformell prat om muligheten?
Ta gjerne kontakt med serviceansvarlig:

Jan Branæs
Telefon: 952 68 706

Vil du arbeide med spennende forbedringsprosjekter hos norske virksomheter?

Hvem er du?

Du har flere års erfaring fra konsulentbransjen eller fra ledelse innen privat eller offentlig sektor, gjerne også med erfaring fra gjennomførte digitaliseringsprosjekter.
Du har god forståelse av hvordan virksomheter opererer – gjerne i flere bransjer, samt hvordan de kan utnytte teknologi for å forbedre sin virksomhet
Du kan diskutere forretningsmessige og teknologirelaterte problemstillinger med virksomhetens toppledelse
Du har innsikt i de viktigste digitaliserings-/teknologi trender, samt en stor interesse i å følge disse trendene fremover
Du har deltatt/vært ansvarlig for å utarbeide digitaliserings-/IT strategier, og/eller løsningsarkitekturer
Du har erfaring med å designe tekniske arkitektur, inkludert integrasjon mellom sky- og «on-premise» løsninger/tjenester
Du har kunnskap om alle de ledende sky-plattformene
Det er positivt om du også har kjennskap til de mest brukte ERP- og SaaS løsningene for mellomstore og store virksomheter
Du har sittet i styringsgrupper eller hatt aktiv rolle ved implementering av virksomhetskritiske løsninger
Du forstår samspillet mellom arbeidsprosesser, teknologiske løsninger og organisasjon, og trives med å løse komplekse problemer
Du har lyst til å utvikle deg videre innen rådgivning
Du er proaktiv, endringsvillig og tar utfordringer med godt humør

Som ansatt hos oss vil du få oppgaver som lar deg vokse i et trivelig miljø. I tillegg til det vil du få:

Mulighet for å kjøpe seg inn i selskapet.
En rolle i et selskap med solid økonomi.
Mulighet for å jobbe tett med kunder i integrerte team.
Gode lønns- og arbeidsvilkår.
Mulighet til å påvirke og bidra til videreutvikling av selskapet.

Du vil tilknyttes vårt kontor enten på Lysaker i Oslo eller på Kokstad i Bergen.