Skip to main content

Applikasjons- og teknologiarkitektur

Vi involverer et team av forretnings-, løsnings- og teknologieksperter som utarbeider den fremtidige løsnings/ERP- og teknologiarkitekturen, designet for å støtte realisering av virksomhetens strategi.

Med utgangspunkt i virksomhetens startegi, utarbeider vi alternative arkitekturscenarier. Basert på besluttet scenarie utarbeider vi et veikart for realisering av målbildet.

Behovet for tjenesten har ofte utspring i:

Betydelige endringer i selskapsstrukturen som følge av en fusjons- eller fisjonsprosess
Et behov for å ta i bruk nye tekniske muligheter, som KI og datadrevet prosessforbedring, for å oppnå et konkurransefortrinn
En erkjennelse av at det nåværende tekniske-/applikasjonslandskapet er utdatert og dermed fører til lite effektive forretningsprosesser

Vi involverer toppledelsen og andre nøkkelpersoner for å sikre at virksomhetens strategi og målsetninger identifiseres og verifiseres. Vi analyserer hvordan den nåværende løsnings-/applikasjonsporteføljen og teknisk plattform står seg i forhold til de seneste teknologitrendene, relatert til realisering av strategien.
Før vi anbefaler veien videre, definerer og analyserer vi ulike løsningsscenarier sammen med interne prosjektressurser hos kunden. Gjennom hele prosessen sørger vi for en tett dialog med sentrale interessenter.
Sluttproduktet er et veikart for realisering av besluttet målbilde, forankret med kundens nøkkelpersoner, før det besluttes av styringsgruppen.

Vil du vite mer om teknologi og applikasjons- og teknologiarkitektur, ta gjerne kontakt med oss.