Skip to main content

Digital Strategy and advisory – incl. selection services

Vil du være med på å utarbeide digitaliserings strategi og advisory for norske virksomheter?

Akselera ble startet i 2006 av konsulenter med lang og variert erfaring innen forretningsrådgivning, prosjektledelse, prosessforbedring, og ERP-implementering. I dag teller vi 35 ansatte og har kontorer i Oslo, Bergen og Helsinki. Våre kunder er store og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi eier selv selskapet vårt, som har solid økonomi.

Vår bedriftskultur er preget av samarbeid, respekt, deling og åpenhet. Vi jobber tett sammen med våre kunder og følger ofte prosjektene hele veien, fra tidlig konseptfase til gjennomføring, for å sikre reell og varig verdi for kunden. Mange av våre kunder er i gang med store digitaliserings- og endringsprosjekter. Akselera blir bedt om å bidra i disse prosjektene, og vi trenger nå flere rådgivere.

Er du klar for å ta neste steg i karrieren sammen med oss?
Send din søknad til rekrutteringsansvarlig:

Ionela Cristina Moldovan
Mail: cristina.moldovan@akselera.com
Telefon: 968 45 286

Ikke klar for å søke enda, men ønsker en uformell prat om muligheten?
Ta gjerne kontakt med serviceansvarlig:

Jan Branæs
Telefon: 952 68 706

Frist: 1/04/2021

Vil du arbeide med spennende forbedringsprosjekter hos norske virksomheter?

Hvem er du?

Solid business understanding – preferably from several industries
Experience with delivering consulting services to CxO level (top management?)
Good understanding in how IT/digitalization can be used to improve operational effectiveness and efficiency, and improve operational control
Good understanding of major digitalization and IT-trends, and drive to closely follow the development of the IT/Digitalization trends
Experience in delivering digitalization/IT strategy and/or application strategy
Experience in selection of ERP and/or other mission critical solutions/services, including implementation planning.
Good understanding of the ERP and SaaS-solutions market for large and mid-sized organizations
Experience from implementing mission critical solution
Benefit identification/business case experience

Som ansatt hos oss vil du få oppgaver som lar deg vokse i et trivelig miljø. I tillegg til det vil du få:

Mulighet for å kjøpe seg inn i selskapet.
En rolle i et selskap med solid økonomi.
Mulighet for å jobbe tett med kunder i integrerte team.
Gode lønns- og arbeidsvilkår.
Mulighet til å påvirke og bidra til videreutvikling av selskapet.

Du vil tilknyttes vårt kontor enten på Lysaker i Oslo eller på Kokstad i Bergen.